Aktivitetar
Desember - 2017
ma ti on to fr
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
«
»Brukernavn

Passord

Du er her: Tjenestegrupper

Tenesteoversikt på Lye Forsamlingshus

Mykje av arbeidet ved forsamlingshuset er organisert gjennom ulike tenestegrupper.
Tenestegruppene har ansvar for avgrensa oppgåver knytt til drift av huset, gjennomføring av gudstenester eller anna arbeid.

Ei tenestegruppe gir både fellesskap, teneste 

og meining!

"Nådegåvene er ulike, men Anden er den same. Tenestene er ulike, men Herren er den same. Dei kraftige verknadene er ulike, men Gud er den same, han som er verksam og gjer alt i alle." (1. Kor. 12,4-6).

Sist oppdatert: 28/6-2016
Er det feil på lista, meld frå til Liv Heidrun Heskestad, tlf. 905 69 189.

Område

#

Tenestegruppe

Leiar

Tlf. leiar

BARN og UNGDOM

 

 

 

 

1

Agape

Magnhild Sørlie

975 20 277

2

Barnegospel

Ragnhild Hanssen

990 22 872

3

JuniorKro

Anders Høgsås

952 51 809

4

Lykkeliten open barnehage

Marianne Hauge

481 14 974

5

Blå Kors Ung - Speidere Lye

Trygve Netland

984 71 877

6

Sundagsskule

Anne Gunn Vassbø

481 03 949

7

Fredagskvelden

Anders Høgsås

952 51 809

8

Itte skuletid

Sverre Frantzen

950 64 338

9

Lovsongsband

Martin Berge

 

10

Ungdomsbibelgrupper

Svein Kåre Harestad

481 51 841

11

Lukas (ungdomskor)

Anna Bergitte Skårland

990 26 276

GUDSTENESTE

 

 

 

 

12

Bollebakarar

Forsamlingsstyret v/Liv Heidrun Heskestad

905 69 189

13

Kjøkkenteneste

Forsamlingsstyret v/Liv Heidrun Heskestad

905 69 189

14

Kreativ gruppe

 

 

15

Lyd

Asbjørn Aarsland

915 55 129

16

Møtevert

Ingjerd Finnbakk

913 86 545

17

Nattverd

Arne Heggheim

900 34 326

18

Møteleiing/planlegging

Gunnar Frøyland

958 73 847

19

Projektor

Eirik Pettersen

936 89 807

20

Song og musikk

Ragnhild Hanssen

990 22 872

ANDRE TENESTER

 

 

 

 

21

Alpha leiargruppe

Sigurd Idland

466 98 050

22

Bønnegruppe

Annbjørg Bjelland

926 95 740

23

Bønneteneste

Vigdis Frøyland

980 64 535

24

Diakonigruppe

Annbjørg Bjelland

926 95 740

25

Husbasaren

Helen Slettebø

977 33 443

26

Mat-/kjøkkengruppe

Helen Slettebø

977 33 443

27

Mediatek

Torill Sandsmark

416 97 774

28

Moskus

Stein Magne Paulsen

416 84 055

29

Smågrupper

Hildegunn Undheim

911 81 578

30

Språkkafé

Esperanza Idland

400 48 452

31

Strikkekafé

Lillian Hjørnevik

412 94 312

32

Web-redaksjonen

Dag Henrik Fosse

922 01 110

33

Økonomi

Anna B. Skårland

990 26 276

NØKLAR, UTLEIGE, REINHALD og VEDLIKEHALD

 

 

34

Utleigekontakt

Elfinn Bjånes

488 91 855

35

Nøkkelansvarleg

 

 

36

Reinhald/innkjøp

Solveig Heggheim

911 69 964

37

Vask av dukar

Margunn Sola

957 01 421

38

Vask av handklede

Inger Åsine Ueland

976 62 449

39

Vask før gudsteneste

Solomun Gebramariam Tesfat

912 81 201

40

Vaskeliste

 

 

41

Vedlikehald

Trond Heskestad

906 89 364

STYRER

 

42

Forsamlingsstyret

Arne Heggheim

900 34 326

43

Husstyret

Ole Hauge

908 70 937

44

Kyrkjesalkomite

Willy Finnbakk

982 50 999