Ola Ketil Siqveland og Vegard Hanssen. Bilde: Dag-Henrik Fosse

Ny teknologi skaper nye muligheter – også for Lye forsamlingshus. På dagen- ti år etter den forrige hjemmesiden så dagens lys- lanseres en ny nettbasert informasjonskanal. – Den virker på alle plattformer. Og innholdet er lettere å lese og navigere i, både på mobil, iPad, Mac og Pc, sier Vegard Hanssen. Han er med i Web-redaksjonen til forsamlingshuset, og har vært med å utvikle den nye hjemmesiden.
Tre viktige endringer
– Hva er nytt?
– Tre viktige endringer bringer oss et skritt videre:
  • Ny design.
  • Ny logo.
  • Ny teknologi.

Designen er nyutviklet ved hjelp av publiseringsverktøyet WordPress. Den nye logoen til forsamlingshuset er enklere, og fungerer mye bedre på nett enn den gamle. Og brukermulighetene er så uendelig mye bedre. Og best av alt, vi har tilgang til et langt bredere spekter av teknologisk verktøy.

Den virker på alle plattformer. Og innholdet er lettere å lese og navigere i, både på mobil, iPad, Mac og Pc

Vegard Hanssen

Nesten ikke grenser

– Det finnes nesten ikke grenser for hvordan vi kan presentere tekst, bilder, video, film, grafikk og andre ting som skulle være aktuelle, sier Vegard Hanssen.

Særlig vil endringen på den digitale arena til forsamlingshuset være merkbar for de som går inn på www.lyeforsamlingshus.no på mobilen. Alt ser mye bedre ut.

Nyheter varsles med en gang de publiseres, ikke slik som til nå, natt til dagen etter. Alle som ønsker det kan abonnere på nyheter ved å oppgi en e-postadresse. Og denne tjenesten, den er gratis.

Gratis for forsamlingshuset

Gratis er også vedlikehold, oppdatering, service, videreutvikling og alle tjenester vi frem til nå har betalt for.

Vegard Hanssen og Ola Ketil Siqveland. Bilde: Dag-Henrik Fosse

De ti siste årene har vi vært avhengig av InBusiness, som sto bak løsningene for den forrige nettsiden. Nå styrer vi dette selv, og bruker den samme teknologien som dette firmaet har gått over til. Men nå gjør nå denne jobben selv.

Forløperen kom i 2005

Allerede i 2005 etablerte Ola Ketil Siqvaland en nettside for forsamlingshuset. Dette var det første skrittet inn på den digitale arena for huset, og var forløperen for det som har vært www.lyeforsamlingshus.no de siste 10 årene.

– Vi ønsket å starte en hjemmeside den gang, og etablerte både kalenderfunksjon og presenterte nyheter, slik at Lyebuen kunne få informasjon om smått og stort på forsamlingshuset, sier han.

Ola Ketil er også med i web-redaksjonen.

Vi ønsket å starte en hjemmeside den gang, og etablerte både kalenderfunksjon og presenterte nyheter, slik at Lyebuen kunne få informasjon om smått og stort på forsamlingshuset.

Ola Ketil Siqveland

Skal utvikles videre

Både Vegard og Ola Ketil understreker at den nye nettsiden ikke er ferdig utviklet. Den vil stadig være i endring, og kan bygges på etter ønsker og det som er en naturlig vei videre.

– Kom med innspill, om du vil ha noe med som vi ikke har tenkt på, eller savner noe av det som lå på den gamle nettsiden. Vi har prøvd å ta med oss det beste av det gamle, og oppdatere informasjonen så langt vi har oversikt, sier de to web-aktørene.

Den nye hjemmesiden på mobil.

Er du med i en tjenestegruppe eller har ansvaret for en aktivitet, og ønsker å oppdatere informasjonen som ligger på nettsiden, så sendt oppdatert informasjon til: webred@lyeforsamlingshus.no

Presenteres søndag 18. februar

Og den som vil vite mer om nyvinningen på teknologifronten kan møte opp på gudstjenesten på Lye forsamlingshus søndag 18. februar. Da presenteres den nye nettsiden.

På denne gudstjenesten taler Stein Ødegård over prekenteksten fra Matteus 16, 21-23.