1. Å leve målrettet, gjør at en sparer seg for mange unødvendige krumspring og omveier i livet, sa prest Yngvar Nilsen i talen under gudstjenesten på Lye forsamlinghus søndag 15. oktober. Han tok utgangspunkt i tre spørsmål som mennesker til alle tider har vært opptatt av:

1. Hvorfor i all verden er vi her?
2. Hva er meningen med livet?
3. Hvor kommer jeg fra og hvor skal jeg hen?

Han trakk frem to skiftsteder, Kolosserbrevets 1.16, der det står:
«For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter- alt er skapt ved ham og til ham.»

Og Romerbervets 11.36:
«For fra ham og ved ham og til ham er alle ting…»

Han viste til boka «Målrettet liv» av den amerikanske forfatteren Rick Warren, som er solgt i over 34 millioner eksemplarer.
          2. Å leve målrettet, gjør at en sparer seg for mange unødvendige krumspring og omveier i livet, sa presten.

Livet er ikke bare en tilfeldighet som mange tror.

Og så viste han til skrftsteder som understreker nettopp dette. I Efeserbrevets første kapitlet står det:
«I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt».

Og i Salmenes bok, Salme 139, sier David:
«Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.»

Hva gjør vi med Jesus?
          3. Det begynner altså ikke med oss eller våre foreldre. Det begynner med Gud.
I den store sammenhengen er det avgjørende for din og min framtid dette:
Hva gjorde vi med Jesus Kristus?
Er han et ideal, noe man kan strekke seg etter,
eller betyr han noe mer for deg reint personlig?

Det er helt avgjørende for vår framtid at vi har tatt imot Jesus,
ikke bare som et godt ideal, men som vår redningsmann i livet, sa Yngvar Nilsen.

Og han fortsatte: – Disippelen Peter sier det på denne måten, i Apostlenes gjerninger, i det fjerde kapitlet:
«Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Og Paulus, han som blir kalt hedningenes apostel, skriver i Romerbrevets 10 kapittel:
«For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst….. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»

1. Vi må prøve å løfte blikket, ikke for å flykte unna virkeligheten, men for å spørre oss selv.
2. Hva er det egentlig som betyr noe?
3. Hvordan kan mitt liv utgjøre en forskjell?

Ofte møter vi reklamer som lokker med ulike slags reise-tilbud.
«Det handler ikke om å komme frem, men om å være på reise»
Denne tankegangen er totalt fremmed i Bibelen.
Vi er ikke kalt til å være turister, men pilegrimer.

Målet i den kristne tro
4. Om Abraham, i Det gamle testamentet,
står det at han reiste «uten å vite hvor han skulle hen». Men det var likevel ikke et omflakkende liv, uten bestemmelsessted.
Abraham var ikke på safarireise.
Han var en målretta pilegrim.
Hebreerbrevets forfatter skriver, sa Nilsen, at målet var
«Byen med de faste grunnvoller. Den som har Gud til byggmester og skaper.»

5. Det er også målet i den kristne tro.
Vi har et hjemland, bortenfor døden, som vi er på vei mot.

Når hensikten med livet for mange blir en gåte, lurer jeg på om det er fordi man begynner i feil ende;
vi begynner med oss selv.

Yngvar Nilsen understreket:
– Da vil livet forbli ei uløst gåte.
For det er jo hos Gud det hele begynner.
Vi eksisterer fordi Gud vil det.

Livets mening er å overlate oss til Gud og la han få bruke oss i sin hensikt.
Gud er kilden til livet vårt.
Selve utgangspunktet.

Vår sanne og ekte verdi oppdager vi først når vi blir kjent med Jesus Kristus, kommer til tro på ham, og blir hans etterfølgere.
Først da ser vi hvor høyt Gud elsker ethvert menneske, og hvor verdifulle vi er for ham.

Det er ikke så enkelt å være villig, hvis du ikke er fri.
Fri + villig er lik frivillig.
Det henger sammen.
Er du fri, så har du mye lettere for å melde deg villig, sa han.

Drivkrefter som tar kontroll
6. Jeg tror at så lenge vi ikke finner Guds hensikt med livet vårt,
så holder vi på med masse strev.

Vi drives av krefter som tar kontrollen over oss.
Fem av de mest vanlige drivkreftene er:
* Skyldfølelse
* Bitterhet
* Frykt
* Materialisme
og
* Behovet for anerkjennelse.

Skyldfølelse er en tung bør og en negativ drivkraft.
Det handler om å la fortida styre framtida.
Guds hensikt er ikke begrenset og bundet av vår fortid.
Han kan gjøre veldige ting med resten av livet ditt og mitt.
Gud er spesialist på å gi mennesker en ny start.

I Salme 32 står det:
«Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult.»

Bitterhet er den andre drivkraften.
Det er veldig vondt å ha bitterhet til et anna menneske som noe som driver oss. Sett at noen har såret deg.
Kanskje er tida inne til å tilgi?
Vi som er tilgitt så mye, er frie til å tilgi vår neste.
Det ligger en fantastisk befrielse i det å la tilgivelsen slippe til og legge fra seg bitterhet, nag og sinne.
Jesus seier: «den som får lite tilgitt, elsker lite.»

7. Motsatt blir det da: Den som får mye tilgitt, elsker mye.
Har du selv opplevd å bli tilgitt, fått ufortjent nåde, da er du også i stand til å tilgi andre.

Frykt eller angst er også en vanlig drivkraft.
Den er vanskelig å ha i bagasjen.
Derfor kan vi komme til Gud også med vår frykt.
Han har makt til å hjelpe oss.

I profeten Jesaja, kapittel 41 og vers 10, sier Gud:
«Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd.»

Materialisme er den fjerde vanlige drivkraften.
Begjæret etter rikdom styrer livet for mange.
Vi har lett for å tro at penger og velstand gir oss trygghet.
Sann trygghet finner du bare i det som ikke kan tas i fra deg.

Jesus sier:
«Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.
For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.»

Den femte av de vanlige drivkreftene blant oss mennesker, er behov for anerkjennelse.
Vi blir lett opptatt av hva andre mener om oss og ofte kan vi bli styrt av det. Problemet med dette er at vi da kan spore av i forhold til det som er Guds hensikt for oss.

Bare når vi kjenner Guds mål og hensikt, kan vi leve et målrettet liv, understreket presten.

8. Når vi snakker om hensikten med livet er det viktig å ha i tanke at vi en dag skal stå framfor Gud og gjøre regnskap.
I Romerbrevet 14.10 og 11, skriver Paulus:
«…Vi skal alle fram for Guds domstol. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud.»

Med andre ord kan Gud komme til å stille to spørsmål når livet her er omme.
Det første spørsmålet kan være dette:
1. Hva gjorde du med min Sønn, Jesus Kristus?
Det eneste som da betyr noe, er om du tok imot Jesus som din redningsmann, din frelser.

Det andre spørsmålet kan høres sånn ut:
2. Hva gjorde du med det som jeg ga deg?
Brukte du gavene på deg selv, eller brukte du gavene i den hensikt som Gud hadde ment?

Jeg tror det er smart å være forberedt på de spørsmålene.
For vi er jo skapt med en hensikt og er skapt for å leve evig.

Og Yngvar Nilsen avsluttet slik:
Å kjenne Guds hensikt og mål for livet er viktig fordi:
1. det gir mening
2. det gjør det enklere å vite hva som er viktig og hva som er uvesentlig
3. det gir et riktig fokus for livet
4. det gir motivasjon
5. det gir oss en retning for evigheten.