Stein Ødegård og Papegøyen. Bilde: Dag-Henrik Fosse

En samtale mellom Jesus og Peter kan gi oss dypere innblikk i hva som er troen sin store hemmelighet. Jesus som forteller hva som skal skje med ham, Peter som for alt i verden vil hindre at det skjer, og Jesus som irettesetter sin egen disippel. 

Dette var kjernen i prest Stein Ødegård sin tale under gudstjenesten søndag 18. februar på Lye forsamlingshus.

Hvordan kan vi egentlig vite hva Jesus og Peter snakket om den gang Jesus tok Peter til side og irettesatte ham?

Hvem har gjenfortalt historien?

Og som papegøyen, på bildet, sa til prest Stein Ødegård ved innledningen av prekenen:

1. Hvem er papegøyen, han som har gjenfortalt historien?

Lye-papegøyen er en figur som av og til dukker opp under gudstjenestene på Lye forsamlingshus. Denne gangen lurte han på hvem som har hatt tilgang til samtalen mellom Jesus og Peter, slik at noen kunne skrive den ned, slik vi leser den i Matteus evangeliet, kapittel 16, vers 21 til 23 (se bibelteksten nedenfor)

Men papegøyen hadde også mer på hjertet, og to lure spørsmål til:

2. Hvordan var det for Peter å si det han sa til Jesus?
3. Hvordan var det for Peter å ta imot det som Jesus sa?

Han grublet nok mye papegøyen på denne første søndag i faste, der det også kom frem at vi trenger fasten til å bli klar over hva vi angrer på, hva vi trenger tilgivelse for og hva godt vi kan gjøre for andre.

Og presten fortsatte:

-Det er alltid en som gjenforteller hva som har hendt, slik at noen kan skrive det ned etterpå. Så nå lurer du på om vi har funnet ut hvem som er «papegøyen», hvem som har fortalt om dette? sa han i «samtalen» med papegøyen.

-Ja, jeg forstår at papegøyer er interesserte i slikt, og det er kanskje vi også, sa presten, så utover forsamlingen. Og fortsatte:

Det er alltid en som gjenforteller hva som har hendt, slik at noen kan skrive det ned etterpå.

Papegøyen

Ville advare Jesus

– Peter ville advare Jesus, få han til å snu. Disiplene hadde jo satset på at Jesus skulle komme med Guds rike, ikke at han skulle dø.

Det koster av og til å si i fra om noe. Noe som vil skuffe en venn, eller en venn ikke kommer til å forstå? Men noen ganger er det nødvendig hvis du ikke vil være sløv og likegyldig og la ting skure.

Den eneste vi kan ha denne historien fra, må være Peter selv. Matteus tok det med når han skrev sitt evangelium, sa presten.

Det tredje spørsmålet vi skulle finne ut av var jo hvordan det var for Peter å ta imot det Jesus sa?

Stein Ødegård. Bilde: Dag-Henrik Fosse

Troen sin store hemmelighet

Det var vanskelig. Peter ville jo Jesus det beste

Hvorfor forteller han det?

Jeg kan tenke meg to svar, sa Stein Ødegård.

-Enten at han hadde lært å ha litt mer sans for det Gud vil og Jesus måtte.

Eller at det etter hvert gikk opp for Peter at dette med Jesus og korset, at Jesus måtte dø, som virket totalt meningsløst, og like uforståelig som det at et velment råd er en satans fristelse, det er egentlig troen sin store hemmelighet.

– Dette er det nødvendige mysteriet som gjør det verd å fortelle om samtalen sin med Jesus til resten av verden, sa Ødegård.

Jesus ordnet opp for oss gjennom å gi sitt liv. Sentrum i kristen tro er at Jesus gir sitt liv for oss og får det tilbake av Gud. I Jesus forsoner Gud verden med seg selv.

Peter tok imot dette og levde og døde på det.

 

Kanskje du skulle trene både tanker og handlinger inn i denne fastetiden.

Presten

Ville unngå en voldshandling

I Jesu død på korset ser vi hvor høyt Gud elsker oss. Der får vi den nåden vi trenger mest. Vi får tilgivelse, kraft til å leve i noe som er mer enn bare det jeg vil.

Peter ville berge livet til en venn. Han ville unngå en uforståelig voldshandling.

I alle andre sammenhenger enn der og da, er det slik Gud kaller oss til å leve. Stå imot fristelsen til å være sløv, til å lukke øynene, til å ikke bry oss, sa presten og avsluttet slik:

– Kanskje du skulle trene både tanker og handlinger inn i denne fastetiden:

Hvordan kan jeg ha sans for det som Gud vil?

Det som han så inderlig vil gi meg i gave.

Det som han vil bruke meg til. Kanskje til og med til å si i fra om.

Matteus 16. 21–23:

«Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»