Kjell Børge Tjemsland

– Ondskapen er en realitet. Vi merker den hos oss selv og hos andre. Mennesker opplever at de blir bombet og byer blir utslettet i vår verden i dag. Aksjonen MeToo har avslørt at mennesker blir underkuet og behandlet respektløst.

Slik begynte prost Kjell Børge Tjemsland sin tale under gudstjenesten søndag 4. mars 2018 på Lye forsamlingshus.

Den onde prøver å ødelegge det gode Gud har skapt. Jesus har gitt oss det dobbelte kjærlighetsbudet som rettesnor for våre liv:

Det dobbelte kjærlighetsbudet:

«Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Det dobbelte kjærlighetsbudet:

Lovsangsteamet under gudstjenesten

Av og til kan vi merke at vi har hatske tanker mot noe. Jo, ondskapen er her, det er virkelig. Men i alt dette er det håp. Jesus gikk lidelsens vei. Jesus ble fristet av djevelen i ørkenen men stod ham i mot. Jesus har beseiret den onde. Jesus er den sterke som har beseiret den onde og vi skal få være på lag med ham. Vi skal stå i kampen med Jesus på vår side. Ja, det/den onde er en realitet men enda mer er det en realitet at Jesus har beseiret ham. Jesus er den sterke som er med oss i vår situasjon. Jesus er den sterke som er med oss uansett.

Prost Kjell Børge avsluttet slik:

Vi og Jesus har en felles kamp
– for det gode
– mot det onde
Vi er på lag med Jesus Kristus: Bedre lag finnes ikke!