Det blir konsert med Ansgar Gospel Choir på Lye skole i Aulaen lørdag 10 mars kl 20:00.

Ansgar Gospel Choir
-skolekor med suksess!

Ansgar Gospel Choir
Ansgar Gospel Choir har et musikalsk og visuelt uttrykk med en spontanitet og
livsutfoldelse som få andre kor i Norge uttrykker. Repertoaret er stort sett hentet fra
den sorte gospelmusikken vi finner i de sorte kirkene i USA. Koret akkompagneres
av piano/keys, bass, gitar, trommer, percussion, orgel/keys.

Stilmessig karakteriseres det musikalske uttrykk som moderne, drivende ”urban
storbygospel” inspirert av de sorte kirkene i Sør-Statene. Koret uttrykker sterkt
engasjement, smittende livsglede og stor spontanitet.

Ansgar Gospel Choir gjennomfører hvert skoleår flere turneer, i tillegg til
enkeltopptredener i nærmiljøet. I 2003 og 2004 sto koret for gospeldelen i De
Internasjonale Kirkefestspill i Kristiansand. Koret har i tillegg et nært samarbeid med
”Tyronne Foster & the ARC Singers” fra New Orleans. Ansgar Gospel Choir er på
årlige turer til New Orleans, hvor de blant annet gjør en ”Annual Concert of the Year”
sammen med ”Tyronne Foster & the ARC Singers”. I Norge har korene hatt ett
samarbeidprosjekt i mai 2004, mai 2007 samt juli 2009. Dette har ført til store
kirkekonserter i Kristiansand, Bergen, Stavanger, Oslo og Skien.

Ansgar gospel Choir har stort sett konserter i kirker, men også skoler og offentlige
konsertlokaler har blitt brukt som konsert arenaer.

Dirigent John Yngvar Syvertsen – ”Syver”
Korets dirigent John Yngvar Syvertsen, ”Syver” (46), har dirigert koret siden 1995.
Tidligere dirigerte han ungdomskoret Reflex, samt at han har vært med i forskjellige
rockeband.

Hans interesse for sort gospel førte han i 1999 til New Orleans. Der gjorde han stor
suksess og ble utnevnt av byens borgermester til ”æresborger” med en egen offisiell
dag i byen. Det rytmiske aspektet i den urbane sorte gospelen med spontanitet og
livsglede har siden vært kjennetegnet på Syvertsens valg av repertoar og direksjon.
John Yngvar Syvertsens engasjement, spontanitet og frihet til utfoldelse får frem det
beste i korets musikere og sangere.

Ansgar Gospel Coir har vært drevet som gospelkor ved Ansgarskolen i Kristiansand
siden 1995. Skolen eies av Det Norske Misjonsforbund og består av Bibelskole og
Teologisk Høgskole.

Diskografi
“Blessing me” – 2012
“I will follow You” – 2011
“Praise Him in Advance” – 2010
“The Hand of the Lord” – 2009
“Get ready for your miracle” – 2008
”Lift him up” – 2007
”Reign” – 2006
”Lord, I need thee” – 2005
”High praise” – 2004
”He’s alive” – 2003