– «Det er litt skumlere å stå her oppe og snakke, enn det er å spille fløyte, men det får bare gå! Så jeg tenker vi starter med en bønn!»

Kamilla Salmelid

Kamilla Salmelid ledet søndagssamlingen 11. mars.

Med disse ordene startet møteleder Kamilla Salmelid søndagssamlingen på Lye forsamlingshus den 11. mars 2018. Temaet for dagen var «Inn i Ordet», og Kamilla ledet søndagssamlingen for første gang. Hun delte ordene fra Salme 119:105 med forsamlingen – om at «Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti». At det å lede møtet var skummelt for 21-åringen som studerer reiseliv i Stavanger, var det ikke lett å legge merke til.

Kamilla Salmelid er datter av misjonærene Margunn og Geir Tore Salmelid, som er utsendinger for NLM i Tanzania. Der er de tilknyttet Kiabakari Bibelskole. Arbeidet på bibelskolen i Tanzania kan du lese mer om her: Kiabakari bibelskole, eller i Margunns og Geir Tores egen gruppe her: MARAfiki.

Kamilla leste i starten av søndagssamlingen opp et brev hun nylig hadde fått fra foreldrene. Der fikk vi del i de siste oppdateringene fra arbeidet i Tanzania. Brevet i sin helhet kan du lese her: Brev fra Salmelid mars 2018.

Etterpå var det nattverd, og Eirik Pettersen talte over dagens tema. Samtidig med talen var det søndagsskole for barna.

Søndagssamling arrangeres av INN-kyrkja, som er ei forsamling tilknytta IMF, NLM og Normisjon. Alle er hjertelig velkomne på søndagssamlingene. Følg INN-kyrkja på www.facebook.com/innkyrkja.