Regine Grude Storlid ble døpt på Lye forsamlingshus 18. mars 2018. Her med prest Gunnar Frøyland, foreldrene Cecilie og Kenneth Storlid og søstrene Emilie og Sofie

På TV kan vi noen ganger se at fotballspillerne på kjente fotballag kommer ut fra garderoben leiende på hvert sitt barn. Et stort øyeblikk for de små som får sole seg i glansen fra sine helter framfor en stor folkemengde. Det er nok et øyeblikk som de tar med seg i de gode minnene for hele livet.

Under gudstjenesten søndag 18. mars 2018 på Lye forsamlingshus snakket prest Gunnar Frøyland om at vi er med i grupper. Når vi er i en gruppe så blir alle som er med i gruppen oss mens de de som er utenfor er «de andre». Når vi snakker om oss og dem så gjør det noe med oss. Deres verden er ikke vår verden. Det kan også være slik at de som er i en gruppe som vi ikke er med i ser på oss som utenfor, noen som ikke har del i deres verden.
Noen ganger kan vi kjenne den intense gleden når vi på tvers av skillelinjene eller gruppene blir kjent med hverandre. Når det gjelder Gud så kan det hende at vi tenker på han som en som lever borte fra mitt liv og det jeg opplever. Men så skjer det noe fantastisk! Maria som vi hører om i dagnes tekst har opplevd at Gud har berørt henne. Så intens og fantastisk er denne opplevelsen for Maria at hun bryter ut i lovsang. Denne lovsangen er dagens tekst: Lukas 1,46-55:

.

Marias Lovsang:

«Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn.
Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham.
Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave.
Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg.
Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn
slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt, til evig tid.»

Søstrene Mai Lea og Mai Esther imponerte stort med sin flotte sang under gudstjenesten.

Lovsangen bobler fram fra Maria. Tenk at Gud har gjestet henne!
Gunnar Frøyland sa videre om dåpsbarnet Regine at Gud har nådig berørt henne. Og videre: Hos Gud har vi tilhørighet. Vi er forsonet med Gud.

.

Prest Gunnar Frøyland avsluttet slik:

«La Jesus få røre ved ditt liv!»