Lye barnegospel

– Lye barnegospel framførte påskens budskap i et påskespill med tekster og sang under gudstjenesten på Lye forsamlingshus palmesøndag 25. mars 2018. Vi fikk del i inntoget palmesøndag, langfredag og 1. påskedag.

 .
Påskespillet var hele gudstjenesten. Det startet med inntoget av palmegrentoget da Lye barnegospel marsjerte inn. Så fortsatte de med sang avbrutt av tekster som oppsummerte viktige hendelser i påaskeuken. Innimellom fikk vi nattverden, offer, bønn, trosbekjennelsen og velsignelsen.
Vi fikk høre om hendelsene skjærtorsdag: nattverden, fotvaskelsen, tiden i Getsemane.
Langfredag: Peters fornektelse, Pilatus håndtering av Jesus og Barrabas, Jesu lidelse på korset og gravleggingen
1. påskedag: Engelen som møtte kvinnene ved graven, kvinnenes møte med den oppstandne Jesus

.

Bjørn Eidsvåg: Til alle tider (siste vers):

En mager mann som stille lider
evig Gud til alle tider
i himmel og på jord
min frelser og min bror
jeg ser hva du har gjort
og legger kronen bort
straffen lå på deg
nåden bærer meg

Bjørn Eidsvåg’s «Til Alle Tider» var med og levendegjorde påskens drama for oss.

.

Nedenfor er det bilder fra påskespillet:

Lye barnegospel startet opp med palmesøndagopptog

Inger Birgitte Kverneland og Gunnar Frøyland har kontrollen

Unge forsangere: Linnea, Malene og Ida

Ida leser teksten

Gunnar Frøyland vasker Kaia’s føtter og illustrerer «fotvaskelen» Jesus utførte på sine disipler

En liten pause for barna i Lye barnegospel

Lye barnegospel