Forsangere under gudstjenesten. Fra venstre Vigdis Frøyland, ved pianoet, Synnøve Skårland, Anna Bergitte Skårland, Willy Finnbakk og Tobias Vassbø.

Gud tar oss inn i sin åpne favn, og møter oss med det varme blikket. Men hvordan kan jeg få bety noe for andre? Tar vi imot Guds varme blikk, og lar oss prege av Guds godhet, kan vi også gjøre det gode. Vi kan så godhet, som kan bli til velsigning.

-Du blir det du spiser, sa Gunnar Frøyland i talen under gudstjenesten på Lye forsamlingshus søndag 29. april. Han forklarte uttrykket i denne sammenhengen slik:

-Det betyr noe hva du tar inn av bilder, ord og lyd. Det betyr noe hva vi fôrer vårt sinn med, sa han og understreket at hvis bibelordet får lov å komme til oss, om og om igjen, så er det en kraft i det som mer og mer lar oss bli klar over hvem Gud er.

Bilde på Guds rike

Jesus bruker en lignelse (se nedenfor) til å forklare og sammenligne Guds rike med. Et sennepsfrø som er noe ytterst lite, blir til noe stort og flott, påpekte Gunnar Frøyland i sin tale.

Gunnar Frøyland talte om å gjøre det gode.

-Hvordan kan jeg få bety noe for andre? Ta imot Jesu varme blikk, ta imot surdeigens kraft, slik at vi kan møte andre med det varme blikket, sa han.

Frøyland brukte Jesu ord fra lignelsen, ordene sennepsfrø og surdeig, og pekte på at vi kunne være som disse der vi er, være som sennepsfrø og surdeig, og vite at det ligger noen gode gjerninger vi kan gjøre, foran oss.

Varme blikk

Guds varme blikk møter oss fra korset. Jesus på korset er som et sennepsfrø, der det som blir følgen av handlingen på korset blir Guds rikes utbredelse. Dette er som sennepsfrøet, som vokser til et stort tre, der du og jeg kan få bygge reir og ha et hjem. Så kan vi velge å møte mennesker som har det vanskelig, med varme blikk. Varme blikk som vi selv har fått fra Gud kan vi bruke til å møte våre medmennesker, med varme blikk.

Dagens evangelietekst

Lukas  13. 18 – 21: Lignelsen om sennepsfrøet og surdeigen

Så sa han: «Hva er Guds rike likt?» Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.»

Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.»

Dagens tekst

Apostlenes Gjerninger, 2. 42-47

Romerne 12. 1-3