Vil du være med å arrangere middagsservering på forsamlingshuset?

Vi ønsker å åpne forsamlingshuset for folk på Lye, og vil derfor invitere til 2-3 åpne middagssamlinger med salg av rimelig og god middag i løpet av høsten.

Kontaktperson: Sigurd Idland