Kjell Børge Tjemsland

– Alt hører Gud til. Vi skal få lov å være Guds medarbeidere; ha forvalteransvar over hans eiendom. Det vi har fått av Gud skal være til velsignelse for andre, noe som igjen blir til velsignelse for oss selv. Jesus sa: «Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» (Matt 25,40) 

Dette var noe av det prost Kjell Børge Tjemsland tok fram under talen på gudstjenesten 19. august 2018. Utgangspunktet for prekenen var Luk 12,41-48 (se nedenfor). Der snakker Jesus om forvalteransvaret og om hva det ventes fra Guds side.Gjelder dette oss?
Vi har alle ansvar for å bruke de gaver vi har fått og for denne verden. Alt hører Gud til. Vi vet at det finnes store urettferdigheter i verden og vi føler oss nokså maktesløse overfor disse. Vi strekker ikke til. Men vi har som oppgave å legge gode ting inn i barn, naboer og fremmede. Vi er brødre og søstre i Herren. Det er en spesiell relasjon: Vi er barn av Gud, vi hører sammen, er søsken. Vi skal elske vår bror og søster – ikke hate. Vi skal gjenspeile Jesus i alt det vi gjør og er. Det handler om å ta vare på hverandre. Jesus sier: «Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.»Så har vi da også fått det dobbelte kjærlighetsbudet (Matt 22,36-40):

Det dobbelte kjærlighetsbudet:

«Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Det dobbelte kjærlighetsbudet:

Lovsangsteamet under gudstjenesten. Det bestod av: Anna Bergitte, Ina Terese, Synnøve, Åsne og Tobias

Even leker med bilene under kirkekaffen

Prost Kjell Børge oppsummerte slik:

Vi lever i spenningen mellom disse:
– Utfordringen å være guds medarbeidere
– Oppleve at vi stadig kommer til kort
– Nåden som reiser oss opp!

Alt vårt er av nåde – alt skal vi gi tilbake til Gud.
Vi har som oppgave å være Kristus for vår neste.
Vi bør snakke hverandre opp – ikke ned. Vi er guds medarbeidere i denne verden og vi heier på hverandre!