– Noe er varig og evig, mens noe annet er flyktig og forbigående. Når du lytter til Jesus ord, blir det varige gitt oss, sa prest Gunnar Frøyland i sin tale under gudstjenesten søndag 2. september.

Gudstjenesten søndag handlet om hverdagskristendom, og i talen tok Frøyland utgangspunkt i teksten fra Lukas evangelium, kapittel 10, der Jesus er hos Marta og Maria.
Marta gjorde seg strev og møye med mange ting, mens Maria satte seg ved Jesu føtter og lyttet.
– Maria har valgt den gode del, sa Jesus til Marta når hun klaget til Jesus over at hun måtte gjøre alt arbeidet aleine.
Frøyland understreket at Maria tok seg tid til å lytte til Jesus. Det er dette som er den gode del.
– Ha tid for meg, sier Jesus. Når vi lytter til Jesus, blir det varige gitt oss: Tilgivelse, oppstandelsen, det evige liv, nåde. Dette er ord som handler om vårt livs forvandling her og nå. Og lytter vi til ordet, blir vi opptatt av våre medmennesker, og gode gjerninger vi skal gå inne i i vår hverdag.
Gud skaper det varige i oss: Troen, at vi har evig liv i Jesus, kjærlighetsgjerninger som skapes når vi mottar Jesu ord som vår neste trenger.
– Vi er elsket av Gud, uavhengig av hvordan vår personlighet er. Vi er forskjellige, og Jesu kjærlighet til oss handler ikke om våre gjerninger. Jesus elsker oss som vi er. Og han vil at vi skal sette oss ved hans føtter, slik at han kan få åpne de gjerninger vi skal gå inn i.
Hverdagskristendom har sin kilde ved Jesu føtter, sa Gunnar Frøyland.

Og slik lyder teksten fra Lukas 10, 38-42:
«Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord.
Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at skal hjelpe meg.»
Men herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»