Kjell Børge Tjemsland talte under gudstjenesten.

Høstens påskedag, kalte prost Kjell Børge Tjemsland denne søndagen, med tekster som peker frem mot den store oppstandelsen, der Jesus viser at han er sterkere enn døden.

Tjemsland talte under gudstjenesten på Lye forsamlingshus søndag 16. september.
To barn blir vekket opp fra de døde, den første beretningen finner vi i 1. Kongebok 17, der Elia vekker opp enkens sønn ved å rope til Gud tre ganger: «Herre, min Gud! La livet vende tilbake til barnet!» Og Herren hørte Elias bønn, og gutten ble levende igjen.
Da sa kvinnen til Elia: » Nå vet jeg at du er en gudemann, og at Herrens ord i din munn er sannhet».
Den andre beretningen står i Lukas evangelium. Der oppvekker Jesus enkens sønn i Nain.
Her står det at Jesus fikk inderlig medfølelse med kvinnen som hadde mistet sønnen sin. Og han vekket opp gutten fra de døde.
Ordet som har brukes om medfølelse på gresk, er en medfølelse som ingen andre har, unntatt Gud, sa Tjemsland.
I det første tilfellet, er det Elia som er Guds redskap til å vekke opp enkens sønn fra døden. I det andre tilfellet, er Jesus selv fysisk til stede.
Les salme 22
Tjemsland anbefalte alle å lese Salme 22, som han sa var hans favorittsalme selv om dette er en klagesalme. Den begynner slik: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg». Dette er de samme ordene som Jesus uttaler når han henger på korset. I salmen er det også beskrevet hva som skjer med klærne til Jesus mens han lider på korset: «De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen». Og det står også: «Hele jorden skal minnes dette og vende om til Herren.» Teksten i Salme 22 peker derfor frem mot noen som skal skje langt inn i fremtiden. Salmene i Bibelen ble skrevet mellom 800 og 1000 år før Jesu død og oppstandelse.
Gud ser oss
– Det handler om en som ser, en som møter oss, sier prosten om Jesus slik han omtales i de to skriftavsnittene nevnt ovenfor, der to barn vekkes opp fra de døde.
– Gud ser oss, uansett. Han ser oss der vi er og ser situasjonen vår. Mange må likevel leve med smerte, sa Tjemsland.
– Men håpet kan aldri tas fra oss, og livet som gjenoppstår, peker frem mot det evige livet.

Kjell Børge Tjemsland talte under gudstjenesten 16. september.