Lye forsamlingsstyre har utarbeidet et forslag til lovendringer i Lover for Lye forsamlingshus. Forslaget vil bli lagt frem på årsmøtet i mars 2019.
Velkommen til informasjonsmøte etter gudstjenesten på Lye forsamlingshus søndag 25. november der lovendringsforslaget og forslag til forvaltning av Lye forsamlingsstyre sine midler vil bli presentert.
Se Årsmøter for andre dokumenter i forhold til årsmøte.