Ella med foreldre kommer inn i Lye forsamlingshus

– Det var Ella’s store dag på Lye forsamlingshus søndag 25. november 2018. Barnedåpen med mange faddere satte et godt preg på gudstjenesten denne dagen.
Temaet for gudstjenesten var: Dit du går vil jeg gå med deg! 

.
Teksten fra Matt 25,1-13 var grunnlaget for talen til prest Gunnar Frøyland (finnes lenger nede på siden).
Det handler om de 10 brudepikene som ventet på brudgommen. De som var ferdige gikk inn sammen med brudgommen og døren ble stengt. De som var av gårde og kjøpte olje til lampene sine fant døren stengt og de fikk ikke komme inn.
– Hva føler vi når vi hører dette? Innenfor eller utenfor. Noen føler sinne over denne tanken og at denne teksten fremdeles blir lest og forkynt over. Andre har følt uro. Er jeg innenfor? Hva er oljen på lampen for noe? Gunnar Frøyland presiserte at det er viktig at vi kjenner etter hva vi føler når vi leser i Bibelen.
Bibelen har to veldig klare tanker:
1. Vi blir frelst ved tro uten noen form for fortjeneste.
2. Vi skal bli dømt etter gjerningene våre.
Gave og krav – nådig Gud og streng Gud; to motsetninger.
Temaet for dagen er: Dit du går vil jeg gå med. Når vi går med Gud er det med en streng Gud eller en nådig Gud?

Velsignelsen som lyder på slutten av gudstjenesten lyder slik:

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred

Det er ikke tvil: Guds ansikt lyser mot oss og gir oss fred!

Kravet handler om Guds nåde som kommer til uttrykk i våre liv. Han legger framfor oss ferdige gjerninger som vi kan vandre i og på den måten være med og gjøre Guds gjerninger. Å møte et medmenneske er på en måte et hellig øyeblikk. Vi kan gjøre Guds gjerning med eller for han eller henne slik at de priser Gud.
Guds gjerninger – ved oss. Det er et bilde på oljen i lampen!
Jesus vil at vi skal gå der han vil. Vi ber: «La viljen din råde i vårt liv». Vi vil gå der Jesus går – erfare han nær i våre liv – for at andre skal se og prise vår Far i Himmelen.

Jeg vil gå dit du går
hvor enn du kaller
lær meg å følge
Jeg vil se dit du ser
hvert knuste hjerteslag

Lille Ella med foreldrene og prest Gunnar Frøyland

Prekenteksten denne søndagen: Matt 25,1-13:
«Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’ Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’ ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’
Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’
Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.»