Prost Kjell Børge Tjemsland talte på gudstjenesten på Lye forsamlingshus søndag 20. januar.
 • – Nåde over nåde- tygg på de tre ordene, sa prost Kjell Børge Tjemsland i talen på forsamlingshuset søndag 20. januar. – Nåden er alltid større enn vår synd og skam, sa han.
 • Tema for gundstjenesten var Én gud, én Herre. Og at det er ulike oppfatninger om dette, gikk det frem av en video som noen av ungdommene hadde laget.
 • – Hvor mange guder er det?, var spørsmålet som ble stilt til tilfeldige personer. Og svarene sprikte i alle retninger.
 • I Bibelen står det noe om dette: «Det finnes noen søkalte guder i himmelen eller på jorden, ja det er mange guder og mange herrer. Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.» (1. Korinterbrev, vers 5 til 6)
 • Under gudstjenesten ble Moses sitt møte med den brennende busken dramatisert. – Kan du ikke heller sende noen andre i stedet, var svaret til Moses når Gud sa at det var Moses som skulle føre Israelsfolket ut av Egypt. Dette hadde ikke Moses klart uten at Gud var med ham.
 • -Det kan forandre naboens liv hvis du gjør det Gud ber deg om.
 • I Johannes kapittel 1. vers 15 til 18: Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.» Av hans fylde har vi ale fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er.»
 • -Gud vil at ethvert menneske skal tilhøre ham. Og dette kan skje i pakt med Guds frelsesplan. Gud er den éne- det finnes ikke andre guder. Johannes vitner om han som skal komme. Han kommer med nåde og tilgivelse. Her har vi alt i Jesus Kristus som vi trenger til liv og salighet. Og han går med oss, selv i dødsskyggens dal.

Nåden overgår alltid vår synd og skam. Det finnes en uendelighet av nåde. Og vi skal gå og dele med våre medmennesker at Jesus er veien, sannheten og livet. Dette kan koples til oppdraget Moses fikk. Vi skal fortelle om tilgivelse og nåde, og at dette holder inn i døden og evigheten.

-Vi får lov å tjene én Gud, én Herre, og Den Hellige Ånd skaper troen på Jesus Kristus.

Kjell Børge Tjemsland oppsummerte talen i tre minneord:

 1. Nåde over nåde- nåden er større enn vår synd og skam.
 2. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
 3. Jesus har vist oss hvem Gud er.
Forsanger undder gudstjenesten: Fra venstre Renate Undheim, Elisa Obrestad og Lotte Sørli. Her synger de «Tett ved sida de går Jesus». Åsne Skårland, som ikke er med på bildet, spilte piano til.