Gud har alltid kontroll, sa seniorprest Sigve Ims under gudstjenesten på Lye forsamlingshus den siste søndagen i mars. -Gud leker ikke med oss, men er den som former oss. Han overdrar riket (les: Guds rike) til sin sønn, Jesus, og sønnen har overdratt riket til oss, sa Ims.

Sigve Ims, bildet, var tilbake på Lye som prest, 16 år etter han sist hadde gudstjeneste her. Den gang som prest for Lye, Undheim og Time. Denne ene søndagen talte han på gudstjenesten på Lye forsamlingshus.

SONY DSC

                Sigve Ims under gudstjenesten på Lye forsamlingshus. søndag 31. mars.

Når Gud snakker til oss, snakker han før sviket. Han overdrar riket til oss selv om han vet at vi vil svikte

Når Gud snakker til oss, snakker han før sviket. Han overdrar riket til oss selv om han vet at vi vil svikte.

Og i Lukas evangelium, kapittel 22 leser vi om Peter som fornekter Jesus, tre ganger. (Lukas 22. 54-62). Han sviktet. Det samme skjedde med de 12 disiplene. Alle disiplene kom til å svikte, sa Ims.

I samfunnet vårt er det alltid noen som må ta ansvar. Slik må det være. I Guds rike er det annerledes, sa han og viste til historien om den bortkomne sønnen (Lukas 15). «-Jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din», sa han ved gjenkomsten. Men faren var av en annen oppfatning: «For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen.»

-Et av Bibelens mest underfundige ord er ordet fristelse eller prøvelse, sa Sigve Ims I det riket som Jesus har overdratt til oss er Jesus vintreet og vi er greinene, mitt yndlingsavsnitt i Bibelen, sa han.

SONY DSC

Vår Far i himmelen, var navnet på denne dansen som ble formidlet av Malene, fra venstre, Martha, Ingeborg og Synnøve, under gudstjenesten.

«Bli i meg, så blir jeg i dere», sier Jesus (Johannes evangelium, kapittel 15, vers 4). Fristelse er en del av livet, og å kjenne på lidelse og motgang. Men i møte med prøvelser er det så fristende å glatte over. Og vi formes av Gud gjennom hele livet.

SONY DSC

Martha , til venstre og Ingeborg 

Gud har alltid kontroll. Han leker ikke med oss, men er den som former oss

Gud har alltid kontroll. Han leker ikke med oss, men er den som former oss, og overdrar riket (les: Guds rike) til sin sønn. Og sønnen har overdratt riket til oss.

Og dette gjør han selv om han vet at det vil gå galt: At vi vil feile, og synde. Vi trenger en kirke som består av omvendte syndere, sa Ims og sa at Guds bruker livet til å forme oss. Han gir oss oppreisning og nåde. Vi kommer ut for prøvelser og fristelser, men Gud gir ikke opp kirken sin selv om han vet om alle feilene som er der.

Vi får del i Guds rike, selv om han vet at vi har krasjlandet

Peter ble i stand til å styrke brødrene etter sviket. Vi får del i Guds rike selv om han vet at vi har krasjlandet. Han satset på de som sviktet. Og likevel kan vi være nåde-formidlere, sa Sigve Ims. Tema for denne gudstjenesten var «Lær meg å kjenne dine veier».

For når jeg er svak, da er jeg sterk

I 2. Korinterbrev, kapittel 12, vers 9 står det: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet». For når jeg er svak, da er jeg sterk» (vers 10).