Vi inviterer alle barn i søndagsskulen til søndagsskulefredag i lag med søsken, foreldre og besteforeldre! Det blir pizza, is og brus for heile familien. Leik og moro for barna etter måltidet, medan dei vaksne idemyldrar rundt opplegg og organisering av søndagsskulen vidare. Påmelding til Anne Gunn Vassbø, 481 03 949, innan 5. september kl. 12.00.