Gunnar Frøyland: «Vi er aldri alene! Jesus er med oss!»

«Som barn i ditt hus». Det var temaet for gudstjenesten siste søndag før sommerferien. Prekenteksten var Nikodemus sitt besøk hos Jesus i Joh. 3,1-13 (Se lenger nede på denne siden). Sentralt i teksten er at uten et menneske blir født på ny kan det ikke se Guds rike eller komme inn i det.

 

Født på ny.
Et barn som er nylig født kan ikke klare seg alene, sa Gunnar Frøyland i sin tale. Barnet trenger noen som tar seg av det, som regel er det mor og far. Hvis ikke de kan må noen andre ta seg av det.
Når et barn er døpt legger presten hånden på pannen til barnet og sier at Den hellige Gud har gitt deg sin Hellige Ånd og har født deg på ny. Nå er det heller ikke slik at Gud trekker seg tilbake når en person er født på ny. Som en mor tar seg av barnet tar Gud seg av vedkommende. Jeg er med dere alle dager, sier Jesus. Han er med oss alle dager, lyse eller mørke. Han er der for oss.
Som et barn har vi gjerne søsken. Som kristne har vi også søsken som er der for oss og med oss i livet. Vi tar vare på hverandre. Vi er her for å be med hverandre, lære hverandre om hva Jesus gjorde, og ta hverandre med til Jesus.
Joh 3,16: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Vi er aldri alene! Jesus er med oss!

God sommer!

Lovsanggruppen under gudstjenesten 23. juni 2019

 
 
 

Nikodemus hos Jesus – Joh. 3,1-13:
Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. 2 Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» 3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» 4 «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» 5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ 8 Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» 9 «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. 10 Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? 11 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. 12 Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? 13 Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, *som er i himmelen•.