Et knippe av søndagsskoleungene som var med på festen: Foran fra venstre, Sikke, Levi, Andreas og Emma. (Bak): Thomas, Torjus, Kornelius, Even, Sondre og Adrian.

Pizza, lek og felles aktiviteter sto på programmet da søndagsskolen på Lye for første gang inviterte til fest for alle generasjoner fredag 6. september.

Gøy for hele familien: -Vi ønsket å samle til en felles søndagsskolefest, litt for å gjøre stas på barna, og litt for å arrangere noe gøy for hele familien sier Marianne Hauge i søndagsskolen på Lye.

Idemyldring: Men et av siktemålene var også å få til en idemyldring med både barn og voksne om hvordan framtidens søndagskule på Lye skal være.

Både barn, foreldre og besteforeldre deltok på festen som samlet rundt 50 personer.

Organisering: Både små og store ble aktivisert, og det kom også flere forslag til hvordan søndagsskolen kan organiseres best mulig denne høsten.

 

 

 

Kul gjeng på søndagsskolefest: Fra venstre, Sikke, Levi, Andreas og Emma. Bak: Thomas, Torjus og Kornelius.