Flere fra Lye er valgt inn i det nye soknerådet under Kirkevalget på valgdagen mandag 9. september. Alle de innvalgte har tilknytning til Lye forsamlingshus. De står på Nominasjonskomiteens liste. Flest stemmer fikk Marianne Hauge med 432 stemmer. 
Også Willy Finnbakk,411 stemmer, Jorunn Midbrød Ueland, 397 stemmer, Inger Birgitte Bækken Kverneland, 379 stemmer, Sverre Risa, 367 stemmer  og Arne Ove Teigen, 367 stemmer, er valgt inn i Time sokneråd. 
Valgresultatet viser at det er god kjønnsbalanse med tre kvinner og tre menn.
Harald Auestad er valgt inn som første vararepresentant.
Det nye soknerådet tiltrer 1. november i år.
Marianne Hauge

Marianne Hauge

Willy Finnbakk

Willy Finnbakk

Jorunn Midbrød Ueland

Jorunn Midbrød Ueland

Inger Birgitte Bækken Kverneland

Inger Birgitte Bækken Kverneland

Svere Risa

Svere Risa

Arne Ove Teigen

Arne Ove Teigen