Mange unge forsangere

Sangen «Just a closer walk with Thee» slo an tonen på søndagens gudstjeneste. Den ble sunget rett i forkant av prekenen til prost Kjell Børge Tjemsland. Den handler om å følge Jesus tett i vårt daglige liv og la ham påvirke oss – noe Kjell Børge talte mer om.

Her er de to første versene på engelsk og den norske oversettelsen:

Just a closer walk with Thee,
Grant it, Jesus, is my plea,
Daily walking close to Thee,
Let it be, dear Lord, let it be.

I am weak, but Thou art strong,
Jesus, keep me from all wrong.
I’ll be satisfied as long
as I walk, let me walk close to Thee.

La meg vandre tett med deg,
kjære Jesus gjør det du.
Daglig vandre tett med deg,
la det bli, Herre, la det bli.

Jeg er svak, men du er sterk,
Jesus frem i meg ditt verk.
Fyll meg helt, min bønn bemerk,
la meg alltid vandre tett med deg!

Dagens tekst:
Matt 19,27-30: Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

– Dette er vingårdssøndagen, sa Kjell Børge. Det høres på mange måter fint og «romantisk» ut men den utfordrer oss også. Jesus utfordrer oss til å følge etter ham. «Alle mann på dekk» er et uttrykk som understreker at det er bruk for oss alle. En tysk teolog som hadde vokst opp på en vingård forklarte hvorfor vingårdsarbeid passet godt med arbeidet med å bære ut evangeliet. Alle i landsbyen var med og høstet inn, fra den yngste til den eldste med det de kunne bidra med. Når uken var slutt og alt var høstet inn deltok alle i festen.

«Dethroning Mammon» er ei bok av erkebiskop Justin Welby som har fått mye positiv omtale. Den sier at det er viktig at ikke pengene styrer vårt liv men Gud skal ha førsteplassen. Ingenting er større for oss enn å eie Guds nåde – som Gud gir oss gratis og som vi bare kan ta imot. Jesus bad den rike unge mannen som kom til ham om å forandre rekkefølgen i hva som var viktigst i livet men han klarte ikke det og han gikk bedrøvet bort. Rikdommen var det viktigste for ham.
Peter sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Kjell Børge siterte sin mor: «Det er ikke det viktigste hva du kan få men hva du kan gi.» Jesus sier at belønningen har vi allerede del i, vi er Guds barn og vi skal arve Guds rike. Jesus møter oss med evangeliet om nåde og tilgivelse og evig liv sammen med ham.
Kan noe være bedre enn det?

Kjell Børge talte videre om viktigheten av «det daglige vitnesbyrdet» – hvordan vi lever som kristne. Hvordan det også kan være med å føre mennesker til Kristus. Det er viktig å være der Gud har plassert oss. Vi har en oppgave der. Men samtitig er det vel også slik at vi eller noen av oss møter oppfordringer som den tidligere misjnæren William Carey uttrykte slik:
Vent store ting av Gud!
Våg store ting for Gud!

Vi står igjen med utfordringen til å følge Jesus og få alle med:
Alle mann på dekk!