Sokneprest Stein Ødegård talte under gundstjenesten søndag 29. september

Er du en av dem som sitter på gjerdet, kan dette være irriterende for de som vil ha deg med på laget. I dag utfordres de uengasjerte, de som heller vil kommentere enn å delta. – Hvorfor er det så vanskelig å rive deg med? undret prest Stein Ødeård i sin tale under gudstjenesten den siste søndagen i september på Lye forsamlingshus.

-Hvorfor er det ikke lett å åpne hjertet mitt for Guds glede og nåde?
– De uerfarne og de kunnskapsfattige kan få del i visdommen (Ordspråkene, kapittel 9, vers 4: «Du uerfarne, vend deg hit. Hun sier til dem som er uten forstand: Kom og spis avmaten min og drikk vinen jeg har blandet. La uvitenheten fare, så skal dere leve, gå frem på den vei forstanden viser»)
Hindringer
Han har besluttet å frelse de som ikke er vise i seg selv. Han er lidenskapelig opptatt av å gi oss det vi trenger. Ordet om korset og Guds kraft.
Budskapet om nåde gjelder alle, også de fattige som ikke er vise i seg selv. Og det er gratis og lett å få del i.
Jantelov og menneskefrykt og kulturen vår hindrer mange i å delta, og de sitter heller på gjerdet og kritiserer det ytre som sangvalg, musikkstil og andre ytre ting, sa Ødegård.
Kjernen
– Dette er ikke uvesentlig, men det er ikke kjernen.
Kjernen er at Jesus elsker deg, hver dag. Han møter deg, full av tilgivelse og omsorg, med kraft til å leve. Han hjelper deg til å bygge andre opp gjennom tro, håp og liv. 
Og vår skaper, han vet nøye om vår vanding og vei, sa Stein Ødegård.
«For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.
Det står jo skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.
Hvor er da de vise, hvor er det skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap?
For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner.
For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.»
1. Korinterbrev 1,18-25