Vi ønsker å legge til rette for et åpent møtested på Lye forsamlingshus, kanskje en type «Åpen Kafé». Hva skal til for at DU skal ha lyst til å komme? Vi vil gjerne høre din mening. Kryss av ønskene dine anonymt ved å gå inn på denne linken innen 18. november.

https://docs.google.com/forms/d/12B2zISqcdTaT7M_0o5Q0BB4TpNBn0uGduXh_jiHevhg/edit