Gunnar Frøyland har vært et fast innslag under gudstjenestene på forsamlingshuset siden 2007. Nå blir han pensjonist.

Etter 13 år som prest for Lye og Time, holder Gunnar Frøyland sin siste preken på Lye forsamlingshus søndag 5. januar. Alle inviteres til gudstjeneste og avskjedsfest.

Store og små inviteres både til gudstjeneste klokken 10.30 og til fest i forlengelsen av gudstjenesten. Alle er velkommen. Festen er gratis, og alle er velkommen.

Sang av Lukas
Ungdomskoret Lukas synger både under gudstjenesten og på avskjedsfesten. På festmenyen står pastasalat og kaker. Det vil bli mulig for de som ønsker det å holde innlegg under festen.

Kom til Lye i 2007
Gunnar Frøyland ble tilsatt som prostiprest i Time (og Lyefjell) i januar 2007, og fikk seinere tittelen sokneprest. Han startet sin prestetjeneste her 1. juni 2007.

Første februar går Gunnar Frøyland over i pensjonistenes rekker.