Gunnar Frøyland hadde sin siste gudstjeneste på Lye 5. januar 2020. Etterpå ble han feiret.

Avskjed med sokneprest Gunnar Frøyland med full sal på Lye forsamlingshus.
Mange hadde tatt turen til Lye forsamlingshus søndag 5. januar for å ta avskjed med Gunnar Frøyland. Det var dekket med langborder og god mat ble servert. Frode Skårland var musikalsk leder og ungdomskoret Lukas bidrog med sang. Mange holdt takketale bl. a. prost Kjell Børge Tjemsland.

 

Gunnar snakket til barna om de tre vise menn og ledestjernen

 

Ungdomskoret Lukas var med på gudstjenesten

 

Lye forsamligshus takker Gunnar Frøyland for alt han har vært for oss og gjort for oss i de årene han har vært vår prest!