Årsmøte

for Lye Forsamlingshus.

Innkalling til årsmøte 2. mars kl. 18.00.

Saksliste:

 1. Årsmøtets innkalling
 2. Sakslista
 3. Val av møteleder og dirigent
 4. Val av referent
 5. Val av 2 frammøtte til å signere protokollen
 6. Årsmelding frå Husstyret 2019
 7. Rekneskap 2019 og budsjett 2020 for Husstyret
 8. Val av revisor
 9. Val av valgkomité
 10. Val av medlem til Husstyret
 11. Brannøving

Dokumenter for årsmøte finnes på siden Årsmøter