Digital trusopplæring

Digital trusopplæring

Her er info om korleis me formidlar trusopplæring via digitale plattformer i tida me no er inne i.  Me som jobbar i trusopplæringa ønskjer fortsatt å vere til stades for born og unge, sjølv om me ikkje har dei vante treffpunkta lenger. Me bruker facebooksidene våre...
Arrangement framover

Arrangement framover

Slik det ser ut nå, kjem me ikkje til å ha samlingar eller gudstenester på Lye forsamlingshus før tidlegast 15. juni. Vi har fått lov til å samlast ute i mindre grupper med god avstand mellom oss, og kyrkja vil sundag 19. april kl. 11.00 til 12.00 vera open for å...
FREDAGSMIDDAG 17. april AVLYST

FREDAGSMIDDAG 17. april AVLYST

FREDAGSMIDDAG 17. april AVLYST! All organisert aktivitet på Lye forsamlingshus er  stengt ned. Smittefare knyttet til koronavirus er årsaken. Det betyr at FREDAGSMIDDAG og alle planlagte arrangementer på forsamlingshuset er avlyst frem til myndighetene opphever...