Yngvar Nilsen

Etter noen måneder som vikarprest, er det nå klart at Yngvar Nilsen overtar stafettpinnen etter Gunnar Frøyland som sokneprest på Lye. Han begynner i stillingen 1. august.

 
 

Koronapandemien har gitt oss en helt spesiell vinter og vår, og etter at Norge nærmest ble stengt ned 12. mars, har smitteverntiltak hindret oss i å samle folk til gudstjenestene og andre aktiviteter på Lye forsamlingshus.

 

Lys i tunnelen

Men det er lys i tunnelen, og en krevende tid ser nå ut til å bli litt mindre krevende. Myndighetene sier nå at den litt etter litt vil lempe på strenge restriksjoner, så vi får håpe at vi om ikke lenge kan åpne dørene og feire gudstjeneste igjen.

Se denne ferske videoen av den nye Lye-presten. Her sier han hvorfor han forkynner Guds Ord, og hvordan han vil skape Jesus-begeistring.

 
 

 

Yngvar Nilsen er ansatt som sokneprest i Jæren prosti med Time sokn som tjenestested.

Yngvar Nilsen hadde sin første gudstjeneste på Lye forsamlingshus bare noen uker før det ble forbudt å ha slike samlinger.

Før han startet sitt virke som vikarprest sa han dette om sin nye prestetjeneste:

– Nå gleder meg virkelig til å bli kjent med folk i Time og Lye. Og jeg ser fram til å jobbe på heltid med menighetsbygging og lederoppfølging. Sammen med forkynnelse er dette mine hovedinteresser som prest, sier han.

Frikirke og feltprest

40-åringen var ferdig utdannet teolog på MF i 2005. Han har bakgrunn som forstander og hovedpastor i Fredrikstad Frikirke, feltprest i Hæren i Bardufoss i Nord-Norge og Orlogskaptein og sjøforsvarsprest ved KNM Harald Haarfagre i Madlaleiren i Stavanger. Han har jobbet som feltprest i nesten 13 år.

Vil bygge menighet

Yngvar Nilsen er opprinnelig fra Flekkerøy i Kristiansand. Han er gift med Ingunn, og ekteparet har fire barn, en jente på sju, tvillinger (gutter) på 12 og en gutt på 14 år.

Etter at familien forlot Nord-Norge i 2012, bosatte de seg på konas hjemsted, Vikeså i Bjerkreim. Der er han aktiv i menigheten, og sitter også i Bjerkreim sokneråd.

Sokneprest 1. august

Den nye Lye-presten ble innsatt i tjenesten søndag 9. februar i Time kyrkje. Han hadde sin første gudstjeneste på Lye forsamlingshus søndag 16. februar, og overtar etter Gunnar Frøyland som nylig gikk av med pensjon etter mange års virke i soknet.

Yngvar Nilsen har permisjon fra Forsvaret i et halvt år, og skal være vikarprest for Time og Lye frem til 1. august, før han går inn i stillingen som fast ansatt sokneprest.