Yngvar Nilsen og Frode Skårland

– Etter flere måneder «Corona-pause» kunne endelig Lye forsamlingshus ønske velkommen til gudstjeneste. Den ble arrangert på Vestly utenfor barnehagen der for å imøtekomme de anbefalte rådene fra Folkehelseinstituttet og 78 var tilstede. Vi kjenner dem: Minst en meter avstand og antibac på hendene ved inngangen. I tillegg ble alle skrevet opp med telefonnummer i tilfelle sporing av smitte i etterkant. Listene med personnummer blir ødelsgt etter 10 dager.

 
Anna Bergitte Skårland ledet samlingen og mannen hennes, Frode Skårland, stilte med eget keybord og høyttaleranlegg. De minste barna fant seg vel tilrette i lekeapparatene mens prest Yngvar Nilsen talte om dagens tema: Vidåpne dører.
 

Jesu tale om «Det store gjestebudet» som står i Lukas 14,15-24:

Luk 14,16-24: «En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til ham: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’ Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.’ Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.’ Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.’ Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt.’».

Yngvar mintes trikketurer fra studietiden i Oslo der det alltid kom en røst som sa: «Dørene lukkes» og så ble dørene lukket og trikken frortsatte til neste holdeplass. Det var ingen stemme som ønsket velkommen inn og som på den måten kunne skape en god stemning i trikken.
Med Gud er det helt anderledes: Guds Nåde setter døren til Guds Hus vidt åpen og alle som vil er velkommen inn. Det er Gud som tar initiativet, han inviterer og hans Nåde åpner døren på vidt gap.
Bibelstedet om «Det store gjestebudet» minner oss om det er god plass og at alle er velkomne inn.
Det sier oss også at det dessverre er mange som takker nei til invitasjonen

Jesus sier at vi skal gå ut og nøde mennesker til å komme inn til Guds gjestebud.
Det er derfor vår oppgave å invitere mennesker til å gå inn i Guds vidåpne dør som er åpnet av hans nåde.

Yngvar sluttet av med å sitere Hans Olav Mørk sin salme: Nå dekkes bordet
1 Nå dekkes bordet, nå tennes lyset,
og den som vil, kan få slå seg ned
og legge av seg alt det som tynger,
og ta i mot Herren Jesu fred.

2 Rop ut på torget, rop ut på gaten
at det er tid til å komme hjem.
Og den som lytter, skal finne veien,
og den som leter, skal finne frem.

 

Alle aldersgrupper var tilstede – Her: Liv Heidrun og Trond

 

 

Alle aldre var tilstede – Her: Emre Nataniel i full aktivitet

Alle aldersgrupper var tilstede – Her: Mor og barn