Det er lenge sidan sist vi kunne ønske velkommen til gudsteneste, men no er vi klar! Velkommen på sundag 16. august kl. 10.30, både store og små! Frå starten av blir alle i lag i hovudsalen med nattverd og barneforkynning. Så er borna velkomne til å bli med på anten legobygging eller uteleik i siste del av gudstenesta. Me gler oss til å sjå deg der!

Alle deltakarar må registrerast når dei kjem. Ta gjerne med lapp med namn og mobilnummer. Alle må visa omsyn og overhalde smittevernreglar: avstand, hygiene og halda seg heime ved sjukdom.