Prest Stein Ødegård talte på gudstjenesten 16. august.

Gud er lidenskapelig opptatt av vårt beste, sa prest Stein Ødegård under gudstjenesten på Lye forsamlingshus søndag 16. august. Han minnet forsamlingen om at Jesus satte alt inn på å samle og ikke splitte, elller ødelegge og bryte ned.
– Bibelen er full av lidenskap, og Gud er lidenskapelig opptatt av vårt beste, sa Ødegård.
Livet i gave
Som en kylling som møter livet utenfor egget, er vi omgitt av omsorg. Vi fikk livet i gave fordi noen var lidenskapelig opptatt av omsorg. Vi er elsket og ventet på når vi kommer til denne verden.
Beskytter oss
– Ha tillitt til at Gud beskytter og tar vare på oss. Jesus forsoner oss med Gud og gir oss Guds fred i gave.
– Vi får det beste vi kan få, fra han som har gitt oss livet i gave, sa han på den første gudstjenesten på Lye forsamlingshus siden koronapandemien satte en stopper for store forsamlinger i mars.
Romerbrevet kapittel 10, vers 1-4:
Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst.  2 For det vitnesbyrdet gir jeg dem at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham.  3 De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud.  4 For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig.  
 
Den største skatten

Anne Gunn Vassbø tok for deg det hun kalte den største skatten i skiftene under forkynnelsen til de minste, og pekte på at profeten Jesaja var sendt av Gud og at han 700 år før Jesus ble født kunne fortelle om fredsfyrsten. Han var sendt av Gud: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.

(Jesaia, kapittel 9, vers 6)