Her ber prost Kjell Børge Tjemsland for Yngvar Nilsen under innsettelsesseremonien. Til venstre kateket Ingfrid Time Nærland. Til høyre soknerådsleder Willy Finnbakk.

Yngvar Nilsen ble innsatt i tjeneste under gudstjenesten i Time kyrkje, søndag 23. august. Han har allerede virket som prest i soknet i noen måneder, først som vikarprest siden februar og fast ansatt fra august. Nå er han sokneprest for Time og Lye.

Innsettelsesbrevet fra biskop Anne Lise Ådnøy, ble lest opp under gudstjenesten av soknerådsleder Willy Finnbakk.. Prost Kjell Børge Tjemsland pekte under innsettelsesseremonien på at Yngvar Nilsen nå er menighetens åndelige leder. 

Før han ba for Yngvar Nilsen, leste han dette bibelverset:

«Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For HERREN din Gud er med deg overalt hvor du går.

Josva 1. kapittel, vers 9

Prost Kjell Børge Tjemsland overrekker blomster til den nye soknepresten Yngvar Nilsen etter seremonien.

 

Yngvar Nilsen er nå innsatt til tjeneste, og han ansvar for menigheten i Time og på Lye, og der han skal virke i kjærlighet, sa prosten. Menigheten oppfordres til å stå sammen om ham og bære ham frem i bønn.