Lye forsamlingshus 27.09.2020 kl. 10.30

Tema denne gongen er «Påskedag om hausten». Det blir stor stas å få vera med på dåp av ein liten gut. Alle born er velkomne til å bli med på aktiviteter under siste del av gudstenesta. Dei kan velja mellom sjakk og uteleikar. Dei som vel uteleik, må ha med klede til å vera ute i. Me gler oss til å sjå deg der!

Alle deltakarar må registrerast når dei kjem. Flott om de tar med lapp med namn og telefonnummer. Alle må visa omsyn og overhale smittevernreglar: avstand, hygiene og halda seg heime ved sjukdom.

Visjon: Me vil at alle på Lye skal bli betre kjende med Jesus Kristus. Se mindre