Den nye prosten Lars Sigurd Tjelle taler på Lye forsamlingshus

Loven er et speil som viser oss hvor umulig det er for oss å nå opp til Guds standard- til det hellige. Uten nåden er det ingen som kan komme inn i himmelen, sa prost Lars Sigurd Tjelle i talen under gudstjenesten på Lye forsamlingshus søndag 11. oktober.

Han er den nye prosten i Jæren prosti som dekker Time, Klepp, Hå og Gjesdal.

Søndagens gudstjeneste var den første han var med på på Lye.

I møte med Guds hellighet innser vi vår egen skrøpelighet, sa Tjelle, og pekte på lovens tre bruk, slik Martin Luther og reformatorene gjorde:

Den første: Å skape system og orden i samfunnet og livet. Guds bud er gitt oss som et gode for å holde det onde i sjakk.
Den andre: Viser oss Guds hellighet og perfeksjon, og i møte med dette, innser vi vår egen skrøpelighet. Loven blir som et speil hvor det blir avslørt hvor syndige vi er. Loven driver oss til Kristus og nåden.
Den tredje kommer når den frelste skal leve sitt liv i verden, da viser loven oss hvordan vi skal leve og hjelper oss å gjøre det gode.

– Vi finner styrke i fellesskapet, og troen er noe vi skal dele med hverandre og styrke hverandre med. Vii skal stå til regnskap for våre liv. Men dommen tilhører Herren. Hva kan vi gjøre, annet enn å legge våre liv i Guds hender? sa prosten.

Nåden inngår i Guds frelsesplan
«Men – hvem kan da komme inn i himmelen?» Og svaret er enkelt: Hvis dette er kriteriene, hvis dette er målestokken: Ingen! Men Gud har en frelsesplan, der nåden er vår redning, påpekte Tjelle og listet opp hvor og hvordan vi kan får del i nåden:

 

Slik får vi del i nåden
Vi mottar den i dåpen. Det skyller over oss. Vi mottar den i nattverden. Den renser oss og leger oss. Vi mottar den i Guds ord. Den reiser oss opp til nytt liv. Vi mottar den i den hellige ånds arbeid med oss. Jesus selv går i døden for at vi skal slippe fri. Jesus tar straffen, og vi går fri! Slik har Jesus sine harde og vanskelige ord tjent sin hensikt: de har vært et speil, vi har sett vår hjelpeløshet, og de har drevet oss til Guds nåde.

 

Slik kan andre får del i den
Vi kan ikke selv oppfylle loven, men skal etterstrebe idealene for at andre mennesker skal få oppleve Guds kjærlighet.
Og da er vi tilbake til start: døm ikke! Døm ikke din neste for hans fall! Døm ikke din bror som velger en litt annen etikk enn deg! Døm ikke deg selv for at du ikke får det til slik du hadde tenkt. Dommen er Guds. Og nåden. Og nåden renner i strie strømmer – for deg, for din bror, for oss alle.

Dagens prekentekst: Matteus evangelium, kapittel 5, vers 20-26.:

Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.
Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.’ Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: ‘Din ugudelige narr!’ skal være skyldig til helvetes ild.
Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg: Du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.

Denne teksten ble også lest: Salme 36,vers 6-11:

Herre, til himmelen rekker din miskunn,
din trofasthet når til skyene.
Din rettferd er som mektige fjell,
som det store havdyp er dine dommer.
Herre, du berger både mennesker og dyr.
Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!
I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly.
De får nyte overfloden i ditt hus,
du lar dem drikke av din gledes bekk.
For hos deg er livets kilde,
i ditt lys ser vi lys.
La din miskunn vare for dem som kjenner deg,
din rettferd for de oppriktige av hjertet.

Og denne teksten: Galaterbrevet, kapittel 5, vers 16-26:

Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.