Korona-tiltak januar 2021

Korona-tiltak januar 2021

På grunn av smittesituasjonen og etter gjeldande retningsliner, er alt arbeid for born, ungdom og vaksne på Lye forsamlingshus avlyst til og med 18. januar. Me vonar dette vil gjere at me raskare kjem tilbake til ein normal kvardag og kan samlast som før. Me held dykk...