Regjeringa har no opna for at vi kan starte opp med arbeid for barn og ungdom, og me gler oss til å samle barn og ungdom igjen, innanfor dei retningslinene som til einkvar tid gjeld! Deltakarane i dei ulike tiltaka vil få beskjed etterkvart som tiltaket startar opp. Ta kontakt om de lurar på noko!

Gudstenester på Lye forsamlingshus er avlyst ut januar.

Vil du ha oppdatert informasjon om gudstenester og kyrkja sitt arbeid på Lye? Send ein sms med melding «info» til Anna Bergitte Skårland, 990 26 276, så set me deg opp på infolista.