På grunn av smittesituasjonen og etter gjeldande retningsliner, er alt arbeid for born, ungdom og vaksne på Lye forsamlingshus avlyst til og med 18. januar. Me vonar dette vil gjere at me raskare kjem tilbake til ein normal kvardag og kan samlast som før. Me held dykk oppdaterte, og planlegg ut frå at det blir gudsteneste på Lye forsamlingshus 24. januar med plass til 50 deltakarar. Viss du vil vere sikra plass i gudstenesta, meld deg på her eller ring kyrkjekontoret på tlf 51 77 03 77.

Vil du ha oppdatert informasjon om gudstenester og kyrkja sitt arbeid på Lye? Send ein sms med melding «info» til Anna Bergitte Skårland, 990 26 276, så set me deg opp på infolista.