Mange av kyrkjene på Jæren vil på kvar sin plass halda bålpannegudsteneste på same tid denne dagen. På Lye skal me vera på parkeringsplassen ved forsamlingshuset. Asle Steinbru, Martin Berge, og Aksel Johan Lund leier gudstenesta, og speidarane tar ansvar for bålpanna. Ta gjerne med dykk ein stol og noko varmt å drikka. Dette blir ei kort gudsteneste, sidan me er ute og det er vinter.

Hugs å halde god avstand. Er du sjuk, kan du ikkje delta.

Her er det berre å dukke opp, for det er plass til mange så lenge vi er ute. Ta med ein papirlapp med namn og telefonnummer. Eller enno enklare, MELD DEG PÅ HER, så er det gjort.