Årsmøte

for Lye Forsamlingshus.

Innkalling til årsmøte 8. mars 2021 kl. 18.00.

Saksliste:

 1. Årsmøtets innkalling
 2. Sakslista
 3. Val av møteleder og dirigent
 4. Val av referent
 5. Val av 2 frammøtte til å signere protokollen
 6. Årsmelding frå Husstyret 2020
 7. Rekneskap 2020 og budsjett 2021 for Husstyret
 8. HMS-arbeid på forsamlingshuset
 9. Val av revisor
 10. Val av valkomité
 11. Val av medlem til Husstyret
 12. Brannøving

Saker til Årsmøtet må være Husstyret i hende seinast 14 dagar før 8. mars.