Utsnitt fra bålpannegudstjenesten på Lye

Når folk ikke kan samles til gudstjeneste innendørs i kirker og forsamlingslokaler, er et alternativ å samles utendørs. Flere steder på Jæren var det søndag 7. februar bålpannegudstjeneste på samme tid- fra kokken 18.
Første gang: På parkeringsplassen ved Lye forsamlingshus sørget speiderne for å holde liv i bålet. Mange kuldegrader og snødekket parkeringsplass, hindret ikke nær 40 personer i å delta på den første bålpannegudstjenesten på Lye-  noensinne. 
Lyset: Dette er også den korteste gudstjenesten som er arrangert på Lyefjell. På den 20 minutter lange samlingen fikk de fremmøte høre at ««Lyset er sterkere enn mørket, og at håpet er sterkere enn mismot og avmakt», som den nye prostipresten, Aksel Johan Lund sa under talen. Han tok utgangspunkt i dagens tekst fra Matteus evangelium, kapitel 17.
Barn av Gud: De fremmøtte sang de to sangene «You unravel me…» der hovedbudskapet er dette:(her oversatt til norsk) «Jeg er et Guds barn, jeg er ikke lenger en slave som trenger å fykte noe, jeg er et barn av Gud.»
Den andre sangen: «Bless the Lord O my soul» tonte også ut i kveldsmørket, mens flammene fra bålpannene lyste opp i mørket.

Prostiprest Aksel Johan Lund leser dagens tekst, mens flammene fra bålpannene lyser opp i mørket