Anna Bergitte Skårland

Anna Bergitte Skårland fortalte barna om et lite frø som blir til en stor tomatplante

Troskap og vekst var temaet for gudstjenesten på Lye 2. mai 2021. Sentrale begreper var sennepsfrøet som ble til et stort tre og surdeigen som gjennomsyrer alt.

Anna Bergitte Skårland hadde med seg en tomatplante i ei blomsterpotte og fortalte om de små frøene hun hadde sådd for en tid tilbake. Slik illustrerte hun lignelsen som Jesus fortalte og som var dagens tekst:
Luk 13,18-21: Så sa han (Jesus): «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.» Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.»

Johannes Nedrelid

Prest Johannes Nedrelid talte om trofasthet og vekst i Guds rike på jorden

Trofasthet og vekst
Presten Johannes Nedrelid begynte talen sin med å lese noen av versene fra «Vi rekker våre hender frem», NoS 678 av Svein Ellingsen:

 

«Vi rekker våre hender frem»
av Svein Ellingsen:

1 Vi rekker våre hender frem
som tomme skåler.
Kom til oss, Gud, og gi oss liv
fra kilder utenfor oss selv.

2 Alt godt, til vårt og andres vel,
er dine gaver.
I svakhet fremmer du ditt verk,
vår bare kvist skal skyte knopp!

3 Vi løfter våre hender opp
i bønn for verden.
La dem som lider, finne vern
mot kalde hjerters is og sne!

4 La våre henders nakne tre
få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt
til legedom for andres sår!

5 Vi venter, efter smertens vår,
din nådes sommer.
Og sorg og glede blir til vekst
med frukt vi ikke selv kan se.

6 Din nådes skaperverk skal skje
i tomme hender.
O Gud, all godhets giver: Kom,
ta bolig i vår fattigdom!

Prest Johannes Nedrelid fortsatte:
– Guds rike skal få vokse utover. Dette bitte lille som skal bli noe stort og flott. Vi skal være med og så «frø» til de menneskene vi møter på vår vei. Frans av Assisi sa: «Forkynn evangeliet – om nødvendig med ord.» De «små» tingene vi gjør for og med mennesker på vår vei kan få veldig stor betydning når Gud tar tak i det og bruker det til å utvide Guds rike her på jorden.

Nedrelid fortalte litt fra sin tid som misjonær og om en leges hjelp til en blind for mange år siden nå har ført til at det er dannet en menighet der og at det nå skal bygges en kirke. Det var «surdeigen» som hadde virket og som brakte resulteter mange år senere.

Når vi er trofaste og gjør vårt lille i Herrens tjeneste kan det bære frukt lenge etterpå.
Trofasthet og vekst.