Har du først tatt imot tilbudet fra Jesus, vil du ikke tilbake til en hvileløs søken for å slukke din åndelige tørst. Og tilbudet fra Jesus lyder slik: Kom! Han gir deg det du virkelig trenger for tid og evighet.

Ordene kom fra prest Yngvar Nilsen. Han talte under gudstjenesten på Lye forsamlingshus 22. august.

Yngvar Nilsen talte under gudstjenesten på Lye forsamlingshus 22. august

Aldri mer tørste: Han viste til Jesu ord i Johannes evangelium, kapittel 4, vers 14: «Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Og tilbudet fra Jesus, det står fast, også for dem som har prøvd å slukke sin åndelige tørst uten å nå frem. 

I Jesaias 2 (se nedenfor) stilles spørsmålet hvorfor vi skal “bruke penger

          på det som ikke er brød,

          og arbeid på det som ikke metter?”

Mange sier nei til Jesus, selv om det han har å tilby er gratis. Til alle, inkludert de som til nå har sagt nei, ropes det ut: Kom! 

Utgangspunktet for dagens tema, Herrens nådige innbydelse, var tre spørsmål:

  1. – Hva er det du tørster etter?
  2. – Hva vil du at Gud skal gjøre for deg?
  3. – Hva trenger du?

Martha Lende, fra venstre, Malene Hauge og Tobias Vassbø synger her sangen “Stor er din trofasthet…”, og er forsangere under gudstjenesten. Refrenget lyder slik: Stor er Din trofasthet, stor er Din trofasthet. Dag etter dag gir Du nåde på ny. Himmelske hender gir alt jeg behøver. Trofaste Herre, hos deg har jeg ly.

Næring til troen: Jesus gir kjærlighet, takknemlighet og godhet. Og den som er nær Jesus, er nær troens kilde. Troen kommer av forkynnelsen, som innebærer at den som hører eller leser Guds ord og lar budskapet synke inn, bidra til å gi troen næring. Paulus skriver om dette i Romerbrevet, kapittel 10, vers 17: «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.»

Guds ord er næring for troen, en næring vi trenger for å vokse i troen.

Du står ikke aleine: Alt blir ikke rosenrødt og problemfritt for den som tror. Men du som tror, er ikke aleine når påkjenningene kommer. Han som kommer med tilbudet til deg, har selv betalt en skyhøy pris for at du skal få evig liv med ham. En pris som er så høy at ingen andre kan betale den. Men Jesus har betalt den med sitt liv- for deg, sa Yngvar Nilsen og avsluttet slik:

På Lye forsamlingshus har vi en visjon. Den lyder: «Vi ønsker at alle på Lye må bli kjent med Jesus Kristus.

Bibelavsnittet som var utgangspunkt for dagens gudstjeneste:

Jesaia 55.1-3:

Herrens nådige innbydelse

Kom, alle tørste, kom til vannet!

          Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis!

          Kom, kjøp korn uten penger,

          vin og melk uten betaling!

          

     2 Hvorfor bruke penger

          på det som ikke er brød,

          og arbeid på det som ikke metter?

          Hør nå på meg,

          så skal dere få spise det som godt er,

          og fryde dere over fete retter.

          

     3 Vend øret hit og kom til meg,

          hør, så skal dere leve!

          Jeg vil slutte en evig pakt med dere,

          min godhet mot David står fast.