Velkommen til gudsteneste med søndagsmiddag på Lye. Gudstenesta passar for både store og små. Det blir lagt opp til god avstand mellom alle på både gudstenesta og middagen. For å vite kor mykje middag som skal lagast, treng me påmelding her: https://pameldinger.no/org/alguumjc

Pris:
Kr 50 pr prs, maks kr 200 pr fam. Informasjon om betaling på vipps får de under middagen.

Visjon: Me vil at alle på Lye skal bli betre kjende med Jesus Kristus.