19. oktober kl. 19.00 på Lye forsamlingshus

Er du med i ei teneste på Lye forsamlingshus, lita eller stor, eller skulle du ønske du var med i ei teneste, er du hjarteleg velkommen til medarbeidersamling!

EGIL SVARTDAHL kjem for å inspirere oss, og det blir GOD MAT. Me vil i løpet av kvelden dele oss inn i grupper i dei ulike tenesteområdene for ein prat om arbeidet.

Påmelding innan 10. oktober her eller til 990 26 276.

Arr: Time sokneråd