Lye barnegospel - Flott gjeng!

Lye barnegospel – Flott gjeng!

– I lignelsen om fariseeren og tolleren er fariseeren «skurken» og tolleren «den gode». Slike tanker gjør vi oss når vi hører historien. Men stemmer det?

  Fariseeren og tolleren Preketeksten denne søndagen var den kjente lignelsen av Jesus om farisseren og tolleren. Prest Yngvar Nilsen startet med at mange av oss har hørt dette så mange ganger at vi hører bare halvveis etter når den kommer enda en gang. Det danner seg et svart/hvitt bilde hos oss: Fariseeren er ikke bra mens tolleren er det. En dansk karikaturtegner har karikert denne fortellingen ved å tegne tolleren med nesen i sky mens han takker Gud for at han ikke er som en fariseer. Han sier: Rett nok er jeg en drittsekk men det er godt nok for Gud. Yngvar fortsetter: Det er ingenting i teksten som tyder på at vi må bli som tolleren. Han er ikke noe forbilde. Gud vil gode gjerninger. Det har tolleren ikke. Videre forestilte Yngvar seg at disse to ble intervjuet med mikrofon der de ble spurt om sine liv. Fariseeren svarer på dette. Han lever et liv med mange gode gjerninger, faster og gir tiende av sine inntekter. Han er ikke en svindler sik som tolleren.
Likevel: Han gikk ikke hjem rettferdig.
Tolleren har ingen gode gjerninger å vise til. Han har ikke noe annet å løfte fram enn en gave fra en annen. En bønn om tilgivelse fra en annen – nemlig Gud.
Paulus skriver i Gal 2.16: Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.
– Så er det ikke slik at vi kan gjøre så lite eller mye og så gjør Gud resten.
Derfor står det slik i 1. Joh 1.7-10 og de to første versene i 2. kapittel: 7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. 8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 10 Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. 1.Joh 2.1-2: 1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. 2 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.

Yngvar Nilsen under gudstjenesten

Yngvar Nilsen under gudstjenesten

– Bibelteksten: Luk 18.9-14 – Lignelsen om fariseeren og tolleren:   9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen: 10 «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. 11 Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. 12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ 13 Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’14 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»