Time sokneråd har ansvar for gudstenester og ein del anna arbeid for barn og ungdom på Lye forsamlingshus. Soknerådet inviterer til årsmøte søndag 13. mars rett etter gudstenesta i Time kyrkje. Gudstenesta byrjar kl. 11.00. Det er søndagsskule for borna denne sundagen. På årsmøtet får de eit innblikk i kva som skjer i soknet samt ei oversikt over rekneskapen.

Årsmeldinga for Time sokneråd 2021 kan de lesa her: https://www.dropbox.com/s/64p70eow5389jhc/%C3%85rsmelding%202021%20Time%20sokner%C3%A5d.pdf?dl=0

Vel møtt!