50% prosjekt i 2 år med moglegheit for forlenging

Time sokneråd oppretter denne nye stillinga for å styrke søndagsskulearbeidet og bygge fellesskap mellom barnefamilier i kyrkjelyden på Lye. Den tilsette får vere med å skape eit miljø der barna kan få trivast og kjenner seg heime i kyrkjelyden.

Søknadsfrist:15.04.2022

Arbeidsoppgåver
 • Leie arbeidet med å utvikle og koordinere søndagsskulen på Lye i lag med frivillige
 • Delta aktivt i søndagsskulearbeidet med blant anna barneforkynning
 • Legge til rette for fellesskapsbyggande arbeid blant barnefamilier
 • Ha ansvar for Lykkeliten open barnehage i lag med frivillige (dagtid annankvar onsdag)
 • Samarbeide tett med trusopplæringa i Time sokn
 • Samarbeida med anna arbeid for barn på Lye
 • Rekruttere, utruste og vegleia frivillige medarbeidarar
 • Hjelpa barn å veksa i tru på Jesus og kjenne seg heime i kyrkjelyden

Endeleg stillingsbeskriving og arbeidsplan blir utarbeidd i samarbeid med den som vert tilsett. Stillinga inneber arbeid ca. annankvar søndag, og ein må rekne med noko arbeid på kveld og helg.

Kvalifikasjoner

Ønskjeleg med

 • Utdanning innan barne- og ungdomsarbeid. Annan utdanning eller erfaring kan kompansere for manglande utdanning.
 • Utdanning innan eller god kjennskap til kristen tru
 • Erfaring frå kristent barne- og ungdomsarbeid
Personlige egenskaper
 • Kreativ og nytenkande
 • Engasjert og initiativrik
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Strukturert med evne til å planlegga langsiktig
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn
 • Evne til å jobba sjølvstendig og til å samarbeida med stab og frivillige.
 • Kontaktskapande
Vi tilbyr
 • Ei interessant og utfordrande stilling med varierte arbeidsoppgåver
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente kollegaer
 • Løn etter avtaleverket på kyrkjeleg sektor
 • Medlemskap i KLP
 • Fleksibel avspasering, høve til avspasering i skulen sine ferier
 • Jamnlege vegleiingssamtalar

Anna
Den som blir tilsett må legga fram tilfredsstillande politiattest (barneomsorgsattest).

Den som blir tilsett må dela Den norske kyrkja si tru og vedkjenning og vera medlem i Den norske kyrkja.

Oppstart 15. august eller etter avtale.

Sjå stillingsutlysing og søk på stillinga her.