Dåpsfamilien på Lye forsamlingshus 21. august 2022. Fra venstre prest Yngvar Nilsen, Tonje, Irene, Kristoffer, dåpsbarnet Dexter, Maren, Leo Emilian, Alvinea og Ida

 

Prest Yngvar Nilsen brukte gitarstrengen som illustrasjon i sin preken i dag. Gitarstrengen må være festet i begge ender for at den skal kunne fungere. Da kan den spille sammen med de andre strengene og til og med være del av et helt orkester. Er den ikke festet er den «ufri». Den kan ikke gjøre noe, hverken for seg selv eller sammen med andre. Den fungerer ikke. Vi mennesker er skapt til å være festet til Gud. Er vi ikke det er vi som løse gitarstrenger.
Joh 8,36 «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri». Det er mange ting som kan binde oss fast. Hvis vi er bevisst om dette så kan vi gjøre noe med det. Samtidig kan det også være mange gode ting som ligger der uforløst. Jesus sier at sannheten skal gjøre dere fri! Den som gjør synd er syndens trell. Jens Bjørnebo har sagt at: Det frie øyeblikket: Når vi erkjenner sannheten!

Vi opplever grenseløs nåde ved Jesu kors.
Sangteksten som følger illustrerer vårt liv som «gitarstreng» bundet fast til Jesus:
Han går ved min side, han leder min gang
Han blir ikke trett han som jeg
Og nådig han vokter meg livsdagen lang
Han sviker ei, svikter meg ei

På dagens gudstjeneste ble den nye ungdomsarbeideren presentert. Det var Else Iren Skretting. Hun har vokst opp på Lye men bor nå på Varhaug, er gift og har to barn. Hun har et brennende hjerte for Jesus og hun gleder seg til være sammen med lyeungdommen.

Velkommen, Else Iren!

Dagens tekst: Joh 8,31-36: «Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.