Tanker av sokneprest Yngvar Nilsen

Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.
(Romerbrevet 8,34)

O Jesus, åpne du mitt øye
Så jeg kan se hvor rik jeg er!
Jeg har en Fader i det høye
Som faderomhu for meg bær,
Som faderomhu for meg bær.

(Lina Sandell)

Jeg tror det var i begynnelsen av tenårene at jeg første gangen hørte uttrykket «å ta støyten». Det skjedde langs sørlandskysten ombord i en 14 fots askeladd med 9,9 Evinrude påhengsmotor. Vi nærmet oss land med sakte fart. Min far så på meg der jeg satt på tofta midt i båten, og så spurte han: «Tar du støyten?» Han hadde lært meg viktigheten av å dempe framdriften på båten. Når hendene mine til sist møtte bryggekanten, var støyten unnagjort og vi kunne fortøye uten noen kollisjon.

Jeg tenkte på dette barndomsminnet da jeg hørte Lina Sandells flotte sang: «O Jesus åpne du mitt øye». I det andre verset synger hun om «en bror som ved Gud side vet om min sak og ber for meg.» I en tidligere oversettelse fra svensk sies det samme budskapet slik: «Jeg har en broder ved Guds side, som alltid treder fram for meg». Her kommer motivet så tydelig fram. Vi har nemlig en bror som er en alltid og allestedsnærværende stedfortreder. Han trer fram og tar støyten for oss i rette tid og på rette sted. Dette skjer i Guds himmel.

I møte med dommen som alle mennesker ei gang skal møte, og som vi bekjenner i trosbekjennelsen, kan jeg vise til min bror. Han tok den avgjørende støyten for mine synder på Langfredag. Dette ble min dommedag. Jeg kan derfor ikke dømmes to ganger for samme sak. Har du og jeg fått dommen bak oss, venter en frikjennelsesdom på den ytterste dag. Alternativet er en domsavgjørelse foran oss. Å selv stå ansvarlig for alle egne gjerninger, ord og tanker, vil gi en ulykkelig utgang. Da venter en evighet borte fra Gud.
For «alle har syndet og står uten ære for Gud» (Rom 3,23) og «syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.» (Rom 6,23).

Frelsesbønn:
Min himmelske Far,
jeg kommer nå for å åpne mitt hjerte og for å motta ditt løfte, i din Sønn, min bror, Jesus Kristus. Jeg vet at jeg har syndet. Tilgi meg mine synder og rens meg. Jeg bekjenner nå med min munn at jeg tror på Jesus Kristus. At han døde for mine synder og at du reiste ham opp igjen fra de døde. Jeg mottar nå Jesus Kristus som Herre og Frelser i livet mitt. Jeg vet at gjennom oppstandelseskraften i hans navn har jeg tilgivelse og evig liv. Jeg mottar alt dette i troen på Herren Jesus Kristus. Amen