Nye mannsgrupper på Lye

NYE mannsgrupper på Lye

Det har blitt startet opp to helt nye mannsgrupper. Den ene er en lukket gruppe som samles privat. Den andre er åpen og samles på loftet på forsamlingshuset første torsdag i måneden kl 19-21. Den har fått navnet Men’s INN .Vi samtaler om livet, leser Bibelen og ber sammen. Og har selvfølgelig kaffi!

Velkommen hvis du har lyst til å være med! Det er ikke forpliktende å bare stikke innom.